Amsterdam
Bron

Op 22 februari 1898 werd de Surinaamse antikoloniale schrijver, verzetsstrijder en activist Anton de Kom in Paramaribo geboren. Dit was destijds de hoofdstad van de Nederlandse kolonie Suriname. De Koms vader was een voormalig slaaf en zijn moeder was afkomstig uit een vrije familie. In 1920 emigreerde De Kom naar Nederland en ging hij voor een korte periode in Amsterdam wonen.

Vanaf 1929 ging Amsterdam echter gebukt onder grote werkloosheid. Ook Anton de Kom had destijds geen vaste baan meer. Hij was namelijk in 1933 uit Suriname verbannen en werd daarna gedwongen om naar Nederland terug te keren. Op deze afbeelding is te zien dat hij in 1933 aanwezig was bij een werklozenbijeenkomst in Amsterdam. Via een werkverschaffingsproject kwam De Kom in 1939 alsnog aan een baan. Deze projecten waren destijds speciaal opgezet om werklozen van werk te voorzien.

De Koms bekendste boek is Wij slaven van Suriname (1934). Hierin bekritiseert hij op felle toon de uitbuiting, het racisme en de koloniale overheersing van Nederland over Suriname. De Kom schreef hiermee als eerste Surinaamse auteur een boek over de geschiedenis van Suriname.

In Zuidoost is er een plein naar Anton de Kom vernoemd, het Anton de Komplein. In 2006 is hier ook een standbeeld van de antikoloniale schrijver onthuld. Op dit beeld staan zijn dichtregels: ‘Strijden ga ik! Eerst nà d'overwinning kom ik terug…’

Wil je meer weten over Anton de Kom? Klik hier voor meer informatie.

Rechthebbende afbeelding 1: Erven C.A.J. van Angelbeek

Herkomst

Maker

C.A.J. van Angelbeek (1891-1965)

Datering

1933

Collectie

Collectie C.A.J. van Angelbeek

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

010013000122

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/ab5bf274-ccdf-9d51-4941-a8cf5e69776b

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen