Amsterdam
Bron

Oorspronkelijk was de Hanze een samenwerkingsverband tussen kooplieden uit verschillende steden die dezelfde producten verhandelden. Vanaf 1356 werd het ook voor steden mogelijk om lid van de Hanze te worden.

Op deze afbeelding is een akte tussen Amsterdam en verschillende Hanzesteden uit 1461 te zien. Met deze akte werd het in 1441 gesloten vredesverdrag voor een periode van tien jaar verlengd. Hierdoor werd de vrije vaart op de Oostzee voor Amsterdam verlengd en zouden ook de handel belemmerende maatregelen van de Hanze niet voor de stad gelden.

Ondanks dat Amsterdam geen Hanzestad was, genoot de stad op deze manier toch van de economische voordelen die deze handel op de Oostzee met zich meebracht. Zo handelde Amsterdam vooral in bulkgoederen als graan en hout. Destijds was Amsterdam nog niet het economisch centrum van Nederland. Dit bevond zich aan de IJssel, waar de meeste Hanzesteden lagen. Zo waren plaatsen als Zwolle, Zutphen en Kampen belangrijke Hanzesteden. 

Wil je meer weten over De Hanze? Klik hier voor meer informatie.

Herkomst

Datering

29-05-1461

Collectie

5055-17A; Inventaris van het Archief van de Secretaris: charters afkomstig uit de secretarie

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

CHAA00349000001

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5055/15/start/0/limit/10/highlight/1

Gerelateerde thema's

Canon van Nederland

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen