Amsterdam

010122033106

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

Klik hier voor meer informatie over het Stadsarchief.

 

Archieven en collecties Stadsarchief Amsterdam

Wil je zelf zoeken in de archieven en collecties van het Stadsarchief Amsterdam? Klik hier voor de Archiefbank.

 gemeente amsterdam stadsarchief