Amsterdam
Bron

In de tweede helft van de negentiende eeuw was het voor kinderen heel normaal om niet naar school te gaan, maar te gaan werken. Dit deden ze vaak uit pure noodzaak om hun ouders te helpen om het gezinsinkomen aan te vullen. Daarnaast dacht men dat de kinderen hier iets van konden leren. Door de industriële revolutie nam het aantal kinderen dat in de fabrieken werkzaam was, enorm toe. Zij werkten vaak erg lang en onder slechte werkomstandigheden.

Met het Kinderwetje van Van Houten kwam er een verbod op arbeid van kinderen tot twaalf jaar. Deze regelgeving werd echter niet overal nageleefd, want er was nog steeds veel illegale kinderarbeid. Op deze afbeelding is zo ook te zien dat er bij de drukkerij van de krant Het Nieuws van den Dag in 1897 nog steeds kinderen werken. Een definitief einde aan de kinderarbeid werd bereikt met de Leerplichtwet (1901), die ouders verplichtte kinderen van zes tot en met twaalf jaar naar school te laten gaan.

Wil je meer weten over het Kinderwetje van Van Houten? Klik hier voor meer informatie.

Herkomst

Datering

1897

Collectie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: albums

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

FAAB00018000017_001

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/66c9ec63-c248-6715-cecd-c08ef4451711

Gerelateerde thema's

Canon van Nederland

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen