Amsterdam
Bron

De Sociëteit van Suriname werd in 1683 opgericht in Amsterdam. In dat jaar nam de WIC de stad Amsterdam en Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck aan als mede-eigenaren van de kolonie Suriname. De drie eigenaren vormden samen de Sociëteit van Suriname. De twee nieuwe eigenaren moesten elke bijna negentigduizend gulden inleggen, maar daar stond ook wat tegenover. De WIC beloofde zo veel tot slaaf gemaakten aan de kolonie te leveren als nodig was en bovendien zou de Sociëteit minstens 15 gulden verdienen aan elke tot slaaf gemaakte.

In 1791 werd de WIC opgeheven. De Sociëteit bleef nog tot 1795 bestaan. Met het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 werd de Sociëteit opgeheven.

De prent is gemaakt in 1720

Herkomst

Maker

Bernard Picart (1673-1733)

Datering

1683

Collectie

10097; Collectie tekeningen en prenten

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

010097006231

Link

https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010097006231

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen