Amsterdam
Bron

Op deze kaart is de gezondheidstoestand van Amsterdam tussen 1856 en 1860 zichtbaar. Hierop wordt de sterfte als gevolg van enkele besmettelijke ziekten weergegeven in elk van de 50 buurten, waarin de stad destijds verdeeld was. Zo is onder meer de sterfte aan tyfus en ‘fluxus alvinus’ (de Latijnse term voor diarree) aangegeven. 

Uit deze kaart blijkt dat er in deze periode een groot aantal Amsterdammers is bezweken aan tyfus. Per buurt varieerden de sterfgevallen ongeveer tussen de 50 en 180 doden. In buurt rondom de Nieuwe Prinsengracht vielen bijvoorbeeld de meeste doden ten gevolge van tyfus, terwijl het sterftecijfer in de Plantagebuurt relatief laag lag.

Herkomst

Maker

A.J. Wendel

Datering

1863

Collectie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van geheel Amsterdam

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KAVA00053000001

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/2a889905-7a78-f12b-0fb2-bb8eac77cfae

Gerelateerde thema's

Van Pest tot Corona

Trefwoorden

Kaart Ziekte

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen