Amsterdam
Bron

Voor zowel het opsporen van tuberculose als het verplegen van tbc-patiënten in sanatoria was veel geld nodig. Om deze kosten te kunnen dekken, werd onder meer een tuberculose-bloempje door Emma Collectes verkocht. De opbrengst hiervan ging naar verschillende verenigingen voor de bestrijding van tuberculose.

Op de eerste afbeelding is een affiche voor de Emmabloem Collecte op zaterdag 9 april 1925 te zien. Hierop wordt iedereen aangemoedigd om een Emmabloem te kopen om de tuberculoselijders te steunen en om te helpen tuberculose, de grootste vijand van de volksgezondheid, te bestrijden.    

Op de tweede foto is te zien hoe in april 1931 meerdere vrouwen deze Emmabloempjes opspelden. Deze collecte was vernoemd naar koningin Emma (1858-1934). Zij zette zich veel in voor goede doelen, in het bijzonder voor de tuberculosebestrijding. Op de derde afbeelding is te zien dat zelfs de motorpolitie Emmabloempjes kocht om aan deze collecte bij te dragen. 

Ook in de jaren die volgden, werd de inzamelingsactie van Emmabloem voortgezet. Zo zijn op de vierde foto enkele bewijzen van bijdrage aan de Amsterdamse Vereniging tot bestrijding der tuberculose te zien uit 1962, 1963, 1970 en 1971.

Herkomst

Datering

1925

Collectie

10109.B-479; Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam: affiches serie B

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAM07765000001

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/10109.B/1.257/start/0/limit/10/highlight/1

Gerelateerde thema's

Van Pest tot Corona

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen