Amsterdam
Bron

In Nederland was het consultatiebureau het voornaamste wapen in de strijd tegen tuberculose. Op deze brochure van de Amsterdamse Vereniging tot bestrijding der Tuberculose is zo ook de volgende leus te lezen: 'Wij vechten! Vecht u met ons mee? De vijand is: de t.b.c.'

Artsen gaven in consultatiebureaus gratis spreekuren en er kon aan de hand van röntgenstralen diagnostisch onderzoek worden verricht. Mede hierdoor konden tbc-patiënten worden opgespoord. Indien nodig gaf het bureau adviezen en/of materiële ondersteuning, zoals extra voeding of beddengoed. Het consultatiebureau zorgde er bovendien voor dat (eventuele) met tbc besmette contacten werden opgespoord.

Op deze brochure is een prent van het consultatiebureau aan de Vijzelgracht te zien. In de folder werd duidelijk gemaakt dat er dringende behoefte was aan een nieuw en ruimer consultatiebureau. In 1907 werd daarom een nieuw consultatiebureau op de Noordermarkt geopend. Amsterdam telde zo in het begin van de twintigste eeuw twee consultatiebureaus, aan de Vijzelgracht en op de Noordermarkt.

Herkomst

Datering

1900

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam


Gerelateerde thema's

Van Pest tot Corona

Trefwoorden

Ziekte Zorg

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen