Amsterdam
Thema

In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht door raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. De VOC ontving van de Staten-Generaal een monopolie op de handel met Oost-Indië. In 1621 werd daarnaast de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht om handel te drijven op Noord- en Zuid-Amerika. De WIC handelde onder andere in suiker, tabak en tropisch hout. Bovendien werd veel geld verdiend met het vervoeren van tot slaaf gemaakten uit West-Afrika naar plantages in Amerika. In 1674 ging de WIC failliet en werd als opvolger de Nieuwe West-Indische Compagnie opgericht. Deze onderneming werd in 1791 vanwege concurrentie en afnemende winst weer opgeheven. In 1799 werd eveneens de VOC stopgezet.

Toon 30 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van toen en nu

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart