Amsterdam
Bron

Een groep wederdopers werd streng gestraft nadat zij op 10 mei 1535 het stadhuis op de Dam hadden bezet. Op de Dam werden zij verbrand. Op de prent zijn 8 wederdopers te zien die dit lot ondergingen

Wederdopers

In de zestiende eeuw scheidden de wederdopers zich af van de officiële Kerk. Deze wederdopers, die zich opnieuw lieten dopen wanneer zij de leeftijd bereikt hadden om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, streefden naar een Godsrijk op aarde, waar alle bezittingen gedeeld werden. De ideologie van de wederdopers, die in Amsterdam vooral goed viel bij de kleine burgerij, vormde een bedreiging voor zowel de Kerk als het stadsbestuur. Daarom werden zij hard aangepakt.

Naaktlopers

De wederdopers beschouwden alle bezittingen als aards slijk, zelfs kleding. Op 11 februari 1535 verbrandde een stel wederdopers hun kleren om daarna al schreeuwend naakt door de stad te trekken. Dit is te zien op de tweede prent. De naaktlopers werden opgepakt en terechtgesteld.

Bezetting

Op 10 mei 1535 bezetten veertig rebellerende wederdopers het stadhuis op de Dam. Bij de bestorming die daarop volgde vielen onder de wederdopers 28 doden, onder de Amsterdamse schutters twintig.

Herkomst

Maker

Jan Luyken

Datering

1535

Collectie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en prenten

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

010097007231

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/4c38669f-6194-3f8c-2baf-2819739d8920

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen