Amsterdam
Bron

Charter

De Zweedse aartsbisschop Jacobus van Uppsall en bisschop Conradus van Stengenisz verleenden de Amsterdammers op 13 december 1487 het privilege om zonder tol te betalen met hun handelswaar naar Zweden te reizen. Onder aan het perkamenten charter hangen hun zegels. De twee rode zegels zijn die van de bisschoppen. Hun zeven raadslieden hadden elk een zegel in groene was.

Rechten

De bisschoppen en hun raadslieden schonken met deze oorkonde aan de Amsterdammers in het bijzonder en aan de Hollanders in het algemeen het recht om tolvrij de Zweedse steden aan te doen met hun koopwaar. Zij genoten dezelfde rechten en vrijheden als de Duitse kooplieden. Aan dit privilege waren verder geen verplichtingen voor de Amsterdammers verbonden.

Handel

Amsterdam ontwikkelde zichdoor de gunstige ligging aan het watertot handelsstad. De stad kreeg van verschillende landsheren speciale privileges die de handel vergemakkelijkten. Tolvrijstelling voor  handelaren was een van de belangrijkste voorrechten voor een handelsstad.

Sont

De Amsterdamse handelaren richtten zich vooral op de vaart op de Oostzee. Om daar te komen moesten ze door de Sont, de nauwe zeestraat tussen Denemarken en Zweden. Privileges van Zweedse landheren waren daarom van belang. Amsterdam had van de Zweedse koning het recht gekregen een nederzetting op het eiland Schonen, bij de Sont, te stichten.

Herkomst

Datering

1487

Collectie

5054-181; Inventaris van het Archief van de Burgemeesters: charters afkomstig uit de IJzeren Kapel

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

C00001000376

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5054/40.10/start/0/limit/10/highlight/1

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen