Amsterdam
Bron

In Brazilië kocht suikerhandelaar Eliau de Burgos de elfjarige Juliana voor 525 gulden. Later nam hij haar mee naar Amsterdam waar Juliana als bediende in zijn huis werkte. In Amsterdam vernam Juliana dat zij in deze stad vrij was, aangezien slavernij er formeel verboden was.

In 1656 besloot de slaafgemaakte Juliana te vertrekken uit het huis van Eliau de Burgos. Uit de verklaring die Eliau de Burgos bij een notaris aflegde, verklaarde hij dat Juliana was wijs gemaakt dat zij vrij was, door mensen die haar hadden opgestookt hem te verlaten. Toen De Burgos besloot te willen vertrekken naar het Caribische eiland Barbados, waar slavernij wel was toegestaan, besloot Juliana de man die haar in Brazilië had gekocht te verlaten. Mogelijk vond ze onderdak bij de kleine zwarte gemeenschap die in die tijd in Amsterdam leefde.

Het handschrift uit de 17e eeuw is niet makkelijk leesbaar, kijk maar eens of je iets kunt ontcijferen. Bij de oranje pijl staat deze passage: '...door het oprockenen van andere die haer wijs gemaekt hebben dat sij alhijer vrij & ongehouden was hem (...) te dienen...'

Herkomst

Datering

01-11-1656

Collectie

5075-2201; Archief van de Notarissen

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

NOTC00070000490

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/95.2.19/start/480/limit/10/highlight/10

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen