Amsterdam
Thema

Bijna drie eeuwen lang was de stad Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied (1602-1873). Honderdduizenden slaafgemaakte mensen werden er verhandeld en te werk gesteld. Duizenden kwamen voor kortere of langere tijd naar Amsterdam.

Het economische belang voor de stad was groot. Zo wordt in een document uit 1730 gesteld dat vrijwel iedere Amsterdammer – arm of rijk – een stuk brood aan Suriname verdiende. De producten uit Suriname waren gebaseerd op de arbeid van mensen in slavernij.

In dit thema staan dertien Amsterdammers centraal die betrokken waren bij de slavernij in Brazilië, Curaçao, Indonesië, Berbice en op zee. Zwart en wit, rijk en arm, man en vrouw. Als slavenhandelaar, matroos of dienstbode. Van weeskind tot notaris.

Let op: in dit thema worden historische documenten en beelden getoond waarin kwetsend taalgebruik kan voorkomen. Woorden en zegswijzen die tegenwoordig niet meer gebruikt worden. 

 

Extra materiaal en opdrachten

Via deze link vind je een document met meer informatie over de opbouw van het thema, en korte biografietjes van alle hoofdpersonen.

In dit thema vind je ook een pdf met lesmateriaal: opdrachten waarmee leerlingen aan de slag kunnen in de les. 

Een overzicht van deze en andere opdrachten is terug te vinden onder het tabblad Opdrachten.

Dit thema is een afgeleide van de tentoonstelling ‘Amsterdammers en Slavernij’, die te zien was in het Stadsarchief Amsterdam t/m 15 november 2020.

 

Meer weten?

Meer bronnen over de slavernijgeschiedenis van de stad vind je onder het trefwoord Slavernij. Ook is er een thema over Suriname en Amsterdam

In het tabblad Verdieping staan links naar andere websites die nuttig kunnen zijn bij de behandeling van dit thema in de klas.

Toon 41 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van toen en nu

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart