Amsterdam
Bron

Hendrik Coenraad Sander overleed op 2 maart 1776. Uit de kapitale boedelinventaris die na zijn dood werd opgemaakt blijkt dat hij diverse bezittingen had in Oost- en West-Indië. Zo was hij eigenaar van 218 mensen en de plantages Anna Leonora en Sans Souci in Berbice.

Tevens was hij direct bij de slavenhandel betrokken, hij was namelijk mede-eigenaar van verschillende slavenschepen waaronder de slavenschepen Sara Henrietta en De Helena.

In de boedelinventaris wordt één slaafgemaakte jongen bij naam genoemd. Dit betreft September van Boegis die op 9 augustus 1767 op een veiling in Batavia werd verkocht voor iets meer dan 47 gulden. Bij de rode pijl zie je zijn naam staan in het document.

Herkomst

Datering

03-1776

Collectie

5075-13909; Archief van de Notarissen

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAB00957000357

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/383.1.32/start/350/limit/10/highlight/5

Gerelateerde thema's

Amsterdammers en Slavernij

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen