Amsterdam
Thema

Uit het Amsterdam van de middeleeuwen zijn weinig geschreven bronnen overgebleven. Perkament was duur en weinig mensen konden goed lezen en schrijven. Wanneer er wel geschreven bronnen zijn, komen deze vaak uit kloosters of bestuurlijke centra. Dit is heel interessant als we meer willen weten over het bestuur van zo’n plek of Bijbelse vertellingen, maar vertelt minder over het dagelijkse leven van de bewoners van Amsterdam. Maar de Amsterdammers uit de middeleeuwen hebben wel degelijk sporen nagelaten. Van gebruiksvoorwerpen en gebouwen tot prenten en brieven. In dit thema wordt een beeld geschetst van Amsterdam vanaf de 13e tot de 16e eeuw.

Toon 26 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart