Amsterdam
Bron

In de boedelinventaris van Maarten Daey uit 1659 worden 'twee conterfijsels' (portretten) van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit genoemd. Het gaat hier om twee levensgrote portretten geschilderd door Rembrandt in 1634. In 2015 kochten de Nederlandse en Franse staat gezamenlijk deze portretten van de familie Rothschild. De schilderijen zullen beurtelings te zien zijn in het Amsterdamse Rijksmuseum en het Louvre in Parijs. Lange tijd was het echter onduidelijk wie er nu eigenlijk op deze portretten afgebeeld stonden. Dankzij het speurwerk van archivaris I.H. van Eeghen en het archief van de Amsterdamse Notarissen weten wij nu dat het gaat om Maerten en Oopjen. Eerder dacht men dat het ging om Maarten Daey en zijn eerste echtgenote Machteld van Doorn. Oopjen trouwde namelijk na het overlijden van Maerten Soolmans met Maarten Daey. Na het overlijden van Oopjen kwamen de schilderijen dan ook in het bezit van de familie Daey. Ergens in de familie Daey moet de kennis over de geportretteerden verloren zijn gegaan.

Herkomst

Datering

03-11-1659

Collectie

5075-124-2864; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, Mr. Bernhard Coornhard

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

A28782000007

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/124.1.7/start/280/limit/10/highlight/2

Gerelateerde thema's

Rembrandt

Trefwoorden

Kunst

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen