Amsterdam
Bron

Overleden

Rembrandt stierf op 4 oktober 1669 in zijn huis aan de Rozengracht 184. Hij had tot vlak voor zijn dood doorgewerkt. In zijn huis werden verschillende onvoltooide schilderijen aangetroffen. Vier dagen later, op 8 oktober, werd hij begraven in de nabijgelegen Westerkerk en werd dit document opgesteld. Ook Hendrickje Stoffels en Titus lagen daar begraven.

Huurgraf

De schilder kwam in een huurgraf te rusten. Het begraafregister van de Westerkerk vermeldt dat de begrafenis 15 gulden kostte. Dat was sinds december 1663 de vaste prijs voor een huurgraf. De begrafenis was sober. Rembrandt kreeg geen uitvoerige herdenking en er waren geen grootse lofredes, zoals bij de eerdere uitvaarten van zijn collega’s Pieter Lastman en Govert Flinck. De precieze plek van Rembrandts graf is niet bekend.

Wezen

Rembrandts erfgenamen waren zijn dochter Cornelia en zijn kleindochter Titia, het kind van zijn overleden zoon Titus en Magdalena van Loo. Magdalena en Cornelia’s voogd Christiaan Dusart nam de afhandeling van de nalatenschap op zich. Hij liet de notaris een inventaris opmaken van alle spullen in het huis aan de Rozengracht. Veel geld was er niet: volgens een verklaring van Rembrandts dienstmeisje Rebecca Willems leefde de schilder eigenlijk van het geld dat Cornelia van haar moeder Hendrickje had geërfd. Magdalena trof in een kast alleen nog een buideltje met wat gouden munten aan. Magdalena van Loo overleed twee weken na Rembrandt. Cornelia en Titia waren toen allebei wees.

Herkomst

Datering

08-10-1669

Collectie

5001-1101; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (Begraafregister Westerkerk)

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

A04205000047

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5001/3.8.2/start/40/limit/10/highlight/7

Gerelateerde thema's

Rembrandt

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen