Amsterdam
Bron

Direct na het begin van de oorlog waren er mensen die in verzet kwamen tegen de Duitsers en de bezetting. In verzet komen kon op vele manieren, bijvoorbeeld door het maken van illegale kranten of spotprenten, het helpen van onderduikers, het vervalsen van persoonsbewijzen en voedselbonnen en nog veel meer. In Nederland waren verschillende verzetsgroepen en -strijders, die allerlei acties opzetten, met wisselend succes. Tijdens de eerste vier jaar van de oorlog waren er in Nederland zo'n 25.000 verzetsstrijders actief. In de laatste acht maanden van de oorlog groeide dit aantal naar 45.000. In totaal was ongeveer een half procent van de Nederlandse bevolking lid van min of meer georganiseerde verzetsgroepen. Een iets groter aantal mensen verleende hand- en spandiensten aan de verzetsgroepen, maar dit aantal is lastig in te schatten. 

Het verzet was voor de Duitsers natuurlijk een doorn in het oog. Er werd zo veel mogelijk geprobeerd verzetsstrijders op te pakken en verzetsgroepen op te rollen. De SD, de Duitse Sicherheitsdienst, probeerde in beeld te brengen welke Nederlanders actief waren in het verzet. Deze foto is in opdracht van de SD gemaakt. Te zien zijn de verzetslieden Johannes Michaël Hendrik van Mierlo, Joihannes de Groot, Marianne Helen van den Brink, Reina Prinsen Geerligs en Gerrit Jan van der Veen.

Herkomst

Datering

1943

Collectie

5225.FO-100000328; Archief van de politie: foto's

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

ANWJ00557000005

Link

https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/ANWJ00557000005

Gerelateerde thema's

Tweede Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen