Amsterdam
Bron

'Aan de snertkerels van den Gemeentenraat van Amsterdam,' zo luidt de aanhef van deze anonieme klaagbrief van 17 juli 1932. De schrijver gaat erin tekeer over een lelijke schutting op het Frederiksplein, 'wat het mooiste plein van de stad kan worden'. Aan het plein had het Paleis voor Volksvlijt gestaan, totdat het in 1929 afbrandde.

'Donder die schutting weg,' luidt het advies van de briefschrijver, 'dan krijg je een rechte doorloopende prachtige rijweg'. Verder klaagt hij: 'er is nog niet een van de snertkerels die een smoel hep opengedaan over dat monster.' 'En nu voortgemaakt er mee,' eindigt de schrijver, die ondertekent met 'Stadgenoot'.

In het archief van de gemeenteraad bevindt zich een dik dossier vol met brieven met allerlei klachten. Alle stukken zijn gericht aan de leden van de gemeenteraad. De meeste van die brieven zijn anoniem. Over het algemeen werd er weinig met de brieven gedaan; ze werden ter kennisneming op de leestafel van de raadsleden gelegd.

Op de plek van het Frederiksplein was oorspronkelijk de ossenmarkt. In 1864 opende aan het plein het Paleis voor Volksvlijt. Vanaf 1961 verrees op het Frederiksplein het gebouw van de Nederlandsche Bank.

De briefschrijver dreigt Henri Polak op de hoogte te stellen. Polak was in 1902 het eerste socialistische raadslid van Amsterdam geweest. Polak streed voor de invoering van het algemeen kiesrecht. Hij was bovendien de drijvende kracht achter de vakvereniging van de diamantbewerkers.

Herkomst

Datering

17-07-1932

Collectie

Archief van de Gemeenteraad

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

5079-782

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5079/7/start/0/limit/10/highlight/1

Gerelateerde thema's

Interbellum

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen