Amsterdam
Bron

Nederland was verdeeld in vier groeperingen of ‘zuilen’. Er was een protestant-christelijke, een katholieke, een socialistische en een liberale zuil. Vooral bij de katholieken en protestanten speelde bijna het hele leven zich af binnen de eigen zuil. Elke zuil had een eigen radio-omroep, krant en school. In het interbellum nam de verzuiling toe. Rond 1900 ging nog zestig procent van alle kinderen naar de openbare basisschool, in 1940 nog maar dertig procent. Katholieke kinderen gingen bijna allemaal naar de katholieke basisschool, protestantse naar de ‘school met den Bijbel’. Ook kwamen er steeds meer katholieke en protestantse middelbare scholen en verzuilde verenigingen op allerlei andere terreinen.

Sommige radio – en tv omroepen die nog steeds bestaan, zijn overblijfselen van de verzuiling. Denk aan de KRO (Katholieke Radio Omroep), de NCRV (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging), de VARA (Vereniging Arbeiders Radio Amateurs) en de AVRO (Algemene Vereniging Nederlandse Radio Omroep). Kan jij de omroepen koppelen aan de juiste zuil?

Herkomst

Maker

Vereenigde Fotobureaux N.V.

Datering

1930

Collectie

10003-24811; Collectie foto-afdrukken

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

OSIM00001001678

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/94ca32a2-e9c1-17c0-a5cc-2629b856de44

Gerelateerde thema's

Interbellum

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen