Amsterdam
Bron

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd de toekomstige groei van Amsterdam in grote lijnen vastgelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan van Cornelis van Eesteren. Van Eesteren presenteerde het plan voor het eerst in 1934. In de jaren daarna volgden enkele aanpassingen. Het was het eerste stedelijke uitbreidingsplan dat zo systematisch en op basis van zo veel onderzoek tot stand kwam. 

Het Algemeen Uitbreidingsplan onderscheidde zich van eerdere plannen doordat ‘licht, lucht en ruimte’ voorop stonden. Er werd gebouwd in ‘stroken’ – flatblokken met lange gaanderijen – voorzien van parken en sportterreinen. Het was voor het eerst dat ruimte voor ontspanning en recreatie zo’n prominente plek kreeg in een stedenbouwkundig ontwerp. Deze verkleining van de AUP kaart van Cornelis van Eesteren werd als bijlage gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad Architectura van 23 maart 1935.

Herkomst

Maker

Cornelis van Eesteren

Datering

1935

Collectie

10095-497; Collectie Atlas Kok

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

010095000002

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/e62d2005-d01a-b141-04c0-b7b55f4b98fb

Gerelateerde thema's

Interbellum

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen