Amsterdam
Bron

In deze bron zie je een wetsvoorstel uit 1798 met de naam “Wet om vreemdelingen in staat te stellen onroerend goed te kopen en te bezitten”.
De wet werd aangenomen vanuit de staat New York, door de plaatsvervangend secretaris Jasper Hopper. De wet gaf ‘Aliens’ de mogelijkheid om in aanmerking te komen onroerend goed te verwerven en te bezitten. Er waren wel wat beperkingen, zo mochten ze niet de grond verhuren of verkopen het verbod op het verhuren of verkopen.

Door het door te geven aan hun erfgenamen, moesten de akten binnen twaalf maanden worden geregistreerd, anders zouden de begunstigden opnieuw als ‘aliens’ worden beschouwd. Het wetsvoorstel zou een geldigheidsduur van drie jaar hebben en voorzag de Holland Land Company (HLC) van een wettelijk kader om transacties te vergemakkelijken en akten van overdracht (een document dat de eigendom van een goed van de ene partij naar de andere overdraagt) goed te keuren.

De status van vreemdelingen

Dit juridische document is van grote waarde omdat het iets vertelt over grondbezit, burgerschap en wat het betekende om een ​​‘alien’ te zijn, een status die cruciaal was voor de uitbreiding van de HLC. Dit document weerspiegelt een tijd waarin er een delicaat evenwicht bestond tussen economische welvaart en het veiligstellen van binnenlandse belangen. Het verschuiven van de status van ‘vreemdelingen’ illustreert dit streven naar financiële groei en de ingewikkelde voorwaarden en beperkingen die daarin zijn opgenomen. Ze laten zien dat er noodzaak was voor de bescherming van de staat. Deze wet vormde een fase in het voortdurend veranderende juridische beleid betreffende eigendomsrechten en staatsburgerschap in de VS.

Het woord vreemdeling ('Alien') is op zichzelf van betekenis. De term stond ook in artikel III van de Amerikaanse grondwet, met als aanleiding de Revolutionaire Oorlog tegen de Britten. Deze bron is van belang omdat het iets zegt over de veranderende mentaliteit tegenover de status van de ander voor financieel gewin en staatsbelangen, een cultuur die nog steeds zichtbaar is in het moderne immigratiebeleid. 

Herkomst

Datering

02-04-1798

Collectie

333-898 Archief van de Holland Land company

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAO04168000001

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/333/4.1.17/start/0/limit/10/highlight/1

Gerelateerde thema's

De Holland Land Company

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen