Amsterdam
Bron

In deze bron zie je een brief van de bank LeRoy, Bayard & McEvers aan de Holland Land Company (HLC) uit 1794. De bankiers tonen interesse in het bedrijf. Met de transcriptie tool, onderaan deze pagina, kan je een passage lezen uit de brief.

De Alien Bill

Deze passage en de brief in zijn geheel laten zien dat er een nauw contact was tussen de bankiers en de HLC. De briefschrijvers geven aan de aanstelling van Adam Gerard Mappa en Gerrit Boon als HLC agenten goed te keuren. Een van de zinnen uit bovenstaande passage lichten we hier uit, je leest hier de vertaling: “Het heeft ons buitengewoon verrast dat u zwijgt over een punt dat zo belangrijk en zo aangenaam van aard is als dat van de 'Alien Bill', die buitenlanders toestaat land voor onbepaalde tijd in eigendom te houden.”

Hier lijken LeRoy, Bayard en McEvers lichtelijk geïrriteerd dat de HLC de Alien Bill in de eerdere communicatie onbesproken had gelaten. Waarom waren deze New Yorkse bankiers zo bijzonder gebrand op het laatste nieuws rond de zogeheten Alien Bill?

Herman LeRoy, William Bayard Jr. en Charles McEvers waren eigenaar van een van de grootse banken in New York. De bank vertegenwoordigde de Holland Land Company in Amerika vanaf 1792. De familie Bayard legde connecties met de rijkste elite van New York, waartoe zij als oprichters van de bank ook zelf snel gingen behoren. LeRoy was president van de Bank of New York en ambassadeur geweest in Nederland; Bayard Jr. was president van de Bank of America en de zoon van een rijke New Yorkse landlord; McEvers was president van de New York Insurance Company. 

De Alien Bill betrof land dat Nederlanders niet konden bezitten. In de meeste Amerikaanse staten was het voor vreemdelingen illegaal om land onder hun eigen naam te bezitten. Dit was een persoonlijk en zakelijk probleem voor LeRoy en Bayard: zij bezaten driehonderdduizend hectaren en LeRoy was trustee van nog een half miljoen hectaren. Als de wetten niet zouden veranderen, zou de overheid alles terug kunnen nemen.
Nadat HLC-agent Theophile Cazenove meerdere keren vergeefs had geprobeerd de wet aan te laten passen, gingen LeRoy en Bayard zelf naar de Amerikaanse Senaat in 1794 met een petitie die aangenomen werd. Ze kregen daarbij hulp van een advocaat, Alexander Hamilton  – een zeer goede vriend van Bayard.

De aanpassing van de Alien Bill bevestigde de macht van bankiers binnen de HLC. Die trend zette door. Toen de HLC beschermd inheems land wilde kopen, stuurde Hamilton zijn juridisch advies naar LeRoy, Bayard en McEvers. Bayard woonde vervolgens de landonderhandelingen bij met sleutelfiguren van de HLC, zoals John Lincklaen en Joseph Ellicott.

Met hun politieke connecties op het hoogste nationale niveau, hadden LeRoy, Bayard en McEvers een grote vinger in de pap bij de Holland Land Company. Het laat zien hoe de wereld van het geld, landspeculatie en politiek via persoonlijke netwerken nauw met elkaar waren verweven.

Herkomst

Datering

1795 - 1800

Collectie

333-11 Archief van de Holland Land Company

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/file/9c10d2e7-d8fa-9b4f-d798-e891da9f3068

Gerelateerde thema's

De Holland Land Company

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen