Amsterdam
Thema

In de depots van het Stadsarchief Amsterdam liggen de documenten van de middeleeuwse gasthuizen. De gasthuizen waren bedoeld om mensen, die het zelf niet redden in de samenleving, op te vangen. Het ging vooral om armen, zieken en ouderen. De aantekenboekjes van de gasthuismeesters vertellen over wat de inwoners van de gasthuizen te eten en te drinken kregen, wat ze moesten betalen om in het gasthuis te mogen wonen, maar ook wie er in het gasthuis werkte en hoe al deze zorg betaald werd.

De oudste stukken uit de gasthuisarchieven zijn van ruim 600 jaar geleden en zijn geschreven in een handschrift dat bijna niemand kan lezen en in een taal die de moderne Nederlander niet meer zo goed begrijpt, het Middelnederlands. De gasthuisarchieven bevatten verborgen verhalen over de Amsterdammers uit de middeleeuwen. Deze mensen leefden in een andere maatschappij, maar kregen te maken met vraagstukken die ook voor ons heel herkenbaar zijn. De middeleeuwers waren dus helemaal niet zo anders dan wij.

Archiving by Design is een onderwijsprogramma speciaal ontwikkeld voor leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw.  Tijdens het project doen leerlingen onderzoek naar de verhalen en de middeleeuwse bronnen uit het Gasthuisarchief. Door middel van creatieve opdrachten maken ze een koppeling tussen het heden en verleden. Een overzicht van het bijbehorende lesmateriaal (lesbrieven en digitale presentaties) is terug te vinden onder het tabblad Opdrachten.

Hieronder staan de lesbrieven van LAB 1 t/m 6:

Toon 15 bronnen

Tijdvakken

Trefwoorden

Armoede

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart