Amsterdam
Bron

Ruzie over ramen. Ook de nonnen wilden privacy.

Hans Spenckhuysen en de pater van het Nieuwe Nonnenklooster hebben een overeenkomst gesloten betreffende hun geschil over de vensters die Hans Spenckhuysen heeft aangebracht achter zijn gevels, waardoor hij zicht kreeg op het erf van de pater. Na bemiddeling door Floris Dirricxzoon, Gherryt van Ducsborge en Cornelis Velt is er afgesproken dat Hans uitstekende schutten of blindvensters zal plaatsen voor zijn ramen, zodat er vanuit zijn huis geen zicht meer zal zijn op de clarissen en op het erf van de pater. Het maakt niet uit of ze van ijzer, koper of hout zijn; hij mag het zelf weten. Hij moet de schutten en blindvensters voor altijd onderhouden. Hij zal daarnaast een ton goed jopenbier overdragen aan het Nieuwe Nonnenklooster. Op de oorkonde van deze overeenkomst hebben de bovengenoemde personen hun handtekening gezet.

Privacy
Dit is een verhaal over privacy en het nakomen van afspraken. Het gaat over Henk Spenckhuizen, die ruzie heeft met een Nonnenklooster. Hij heeft een huis naast de binnenplaats van het Nieuwe Nonnenklooster gekocht. Het was gebruikelijk dat de gebouwen rondom kloosters geen ramen hadden, zodat de nonnen de nodige privacy hadden. Dat gold ook voor het huis van Spenckhuizen. Hans hield zich echter niet aan die regel en zette ramen in zijn huis die uitkeken op het terrein van de nonnen.

Vragen
Wat doe jij om jouw privacy te beschermen?

Kom jij jouw afspraken altijd na?

Herkomst

Datering

01-08-1566

Collectie

342-876; Inventaris van het Archief van de Gasthuizen

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAH02663000001

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/342/5.2.3.1.2.5.15/start/0/limit/10/highlight/1

Gerelateerde thema's

Middeleeuwse Gasthuizen

Trefwoorden

Zorg

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen