Amsterdam
Bron

Eind juli 1914 werd ook in Nederland de oorlogsdreiging gevoeld. Om de grenzen te verdedigen, trof de regering daarom de nodige voorbereidingen. Zo werd op 31 juli 1914 tot algehele mobilisatie besloten. Hierdoor waren veel mannen van de arbeidsmarkt verdwenen. Om dit arbeiderstekort op te vullen, werd destijds in Groot-Brittannië besloten dat de vrouw ingeschakeld moest worden in het arbeidsproces, zoals te zien is op de eerste foto.

Deze foto’s stonden in het tijdschrift De Oorlog in Beeld (La guerre illustré), dat van 1916 tot 1918 iedere maand in Nederland en België werd verspreid. Aan de hand van foto’s werd hierin verslag gedaan van de oorlog. Zo werden militaire ontwikkelingen aan het oorlogsfront besproken en werden de effecten van de oorlog op de burgermaatschappij uitgelicht, zoals de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces.

Naar voorbeeld van Groot-Brittannië vond de Nationale Vrouwenraad van Nederland dat Nederlandse vrouwen het arbeiderstekort ook konden opvullen. In het voorjaar van 1916 werd daarom in Amsterdam de brochure Vrouwen van Nederland meldt U nu aan bij de Urgentie-Raden! uitgedeeld. Hierin werden Amsterdamse vrouwen aangespoord om zich in dienst van het vaderland te stellen. Voor veel verschillende arbeidssectoren werd nieuw personeel geworven. Zo was er onder meer dringende behoefte aan arbeidskrachten in winkels, het vervoer en administratieve instellingen.

Het effect van deze oproep bleef waarschijnlijk echter beperkt. Zo richtte deze oproep zich vooral op vrouwen uit de betere standen. Voor vrouwen uit de arbeidersklasse was werken destijds namelijk al vanzelfsprekend.

Ondanks het streven naar deelname aan de arbeidsmarkt leidde dit niet tot een verbeterde positie van de vrouw. Zo werden banen tijdens en ook na de Eerste Wereldoorlog eerst aan mannen aangeboden. Hierbij werd benadrukt dat vrouwen slechts tijdelijk het werk van de gemobiliseerde mannen konden overnemen. Bij terugkomst zouden mannen namelijk hun taken weer overnemen.

Herkomst

Datering

1918

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam


Gerelateerde thema's

Eerste Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen