Amsterdam
Bron

Aanvankelijk prees de Nederlandse bevolking zich gelukkig dat de oorlog buiten de grenzen kon worden gehouden. Maar naarmate de oorlog langer duurde namen ook de ongemakken en de uitzichtloosheid toe. Dit uitte zich in tekeningen en spotprenten in de dag- en weekbladen, die een goede weergave vormen van de tijdsgeest. Oorlogsverzamelaar Scheltema heeft er vele exemplaren van opgenomen in zijn collectie.

Een voorbeeld hiervan is ‘Het Doolhof van dezen tijd’. Loonsverhogingen hielden geen gelijke pas met de prijsstijgingen van brandstoffen en levensmiddelen. Ook de huren bleven stijgen. Er viel nauwelijks aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen. De eenvoudige burger kon geen kant op, terwijl de Dood hem toegrijnsde.

Herkomst

Datering

1917

Collectie

30636-2; Collectie Jean Théophile Scheltema

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAL01848000140

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30636/1.2/start/130/limit/10/highlight/10

Gerelateerde thema's

Eerste Wereldoorlog

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen