Amsterdam
Bron

Sommige producten waren zo schaars, dat ze speciaal door de overheid aan winkeliers werden verstrekt. Dit was het geval bij peulvruchten en meel, bijvoorbeeld. Aan de verkoop en het gebruik van de producten waren allerlei regels verbonden, zoals te lezen valt in deze verordeningen over 'regeeringsmeel' en 'regeerings-peulvruchten'.

Herkomst

Datering

30-01-1918

Collectie

30905-9; Collectie Stadsarchief Amsterdam: berichtgeving gemeente Amsterdam met betrekking tot de voedselsituatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAB08516000005

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30905/1.9/start/0/limit/10/highlight/5

Gerelateerde thema's

Eerste Wereldoorlog

Trefwoorden

Schaarste

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen