Amsterdam
Bron

Van keizerrijk naar republiek
Duitsland ging als keizerrijk de Eerste Wereldoorlog in en kwam er als republiek uit. De keizer van Duitsland, Wilhelm II, had zijn rijk naar een nederlaag gevoerd en dit werd hem door zijn onderdanen niet in dank afgenomen. Aan het einde van de oorlog heerste er onrust en een revolutie in het land. Meer en meer politieke groeperingen gingen zich afzetten tegen hun vorst. De geallieerden streefden ernaar om Wilhelm II voor oorlogsmisdaden te berechten. De keizer had weinig keuzemogelijkheden over en vluchtte op 10 november uit het Duitse hoofdkwartier in België naar Nederland. De dag ervoor had hij afstand gedaan van zijn keizerstitel en de politieke ontwikkelingen in Berlijn beroofden hem daarna van zijn titel Koning van Pruisen.

Asiel in Nederland
Omdat Wilhelm als ambteloos burger in Nederland arriveerde werd hem als vluchteling asiel verschaft. Hij werd tijdelijk opgevangen in kasteel Amerongen, als gast van de familie Bentinck. De Nederlandse overheid heeft steeds geweigerd de ex-keizer uit te leveren en hield zo strikt vast aan haar neutraliteitspolitiek. Na verloop van tijd verloren de geallieerden hun aandacht voor het gevallen Duitse kopstuk en wilden ze geen verdere internationale spanningen veroorzaken.

Huis Doorn
Wilhelm bleef tot 1920 in kasteel Amerongen wonen. Daarna verhuisde hij naar Huis Doorn. Een jaar eerder had hij het pand gekocht en hij liet het decoreren met Duitse en Russische motieven. Tientallen wagonladingen met paleisinboedel werden uit Duitsland aangevoerd. Unieke meubelstukken en schitterend zilverwerk domineerden de Doornse vertrekken. In 1921 overleed de ex-keizerin. Een jaar later trad Wilhelm II in het huwelijk met de veel jongere prinses Hermine Reuss (1887-1947). Wilhelm hield zich op zijn domein in Doorn fanatiek bezig met het houthakken en slaagde erin een groot gedeelte van het landgoed van bos te ontdoen. Ook spendeerde hij veel tijd aan zijn bureau, waar hij zijn memoires schreef. Op 4 juni 1941 overleed de ex-keizer. Zijn laatste rustplaats is een relatief bescheiden mausoleum op het landgoed in Doorn. Zijn wens om zijn lichaam naar Duitsland terug te laten keren na herstel van de monarchie is voorlopig nog niet in vervulling gegaan.

Herkomst

Maker

George van Raemdonck

Datering

1918

Collectie

30636-2; Collectie Jean Théophile Scheltema

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAL01848000138

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30636/1.2/start/130/limit/10/highlight/8

Gerelateerde thema's

Eerste Wereldoorlog

Trefwoorden

Vluchtelingen

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen