Amsterdam
Bron

Als gevolg van de mobilisatie kwam in 1915 de Landstormwet tot stand. In feite was dit de invoering van een algemene dienstplicht: de wet was ook van toepassing op personen die eerder als dienstplichtigen waren vrijgesteld of vrijgeloot en op personen die bij de militie of landweer uit dienst waren ontslagen. De landstormplicht eindigde in het veertigste levensjaar.

Alle dienstplichtigen werden ingeschreven in het inschrijvingsregister van de Landstorm. Relevante informatie als de naam, geboortedatum, woonplaats en burgerlijke staat werden op dit formulier genoteerd.

Herkomst

Datering

30-12-1916

Collectie

5182-4881; Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

KLAB09160000158

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5182/2.2.4.2.12/start/150/limit/50/highlight/8

Gerelateerde thema's

Eerste Wereldoorlog

Trefwoorden

Mobilisatie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen