Amsterdam
Thema

Europa in oorlog
In de zomer van 1914 escaleerde een serie van kleinere conflicten tot een grote oorlog. Op 4 augustus viel het Duitse leger België binnen, de Eerste Wereldoorlog was begonnen. Al snel zou het hele continent in oorlog zijn. Vol goede moed trokken jonge soldaten naar het front, stellig er van overtuigd met de kerst wel weer thuis te zijn. Wat aanvankelijk een snelle oorlog leek, ontaarde in een slepende strijd in de loopgraven, die vier jaar zou duren en vele doden zou eisen.

Nederland neutraal
In tegenstelling tot haar buurlanden bleef Nederland neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar dit betekende niet dat de oorlog geen ingrijpende gevolgen had voor Nederland en Amsterdam. Het dagelijks leven werd ernstig verstoord. Dienstplichtige mannen waren jarenlang gemobiliseerd en vrouwen namen deels het werk over. Tienduizenden Belgische vluchtelingen werden opgevangen. Voedseldistributie en schaarste leidden tot sociale onrust. Tijdens de oorlog kwam ook een sociale beweging op gang. De roep om emancipatie van vrouwen en algemeen kiesrecht werd steeds sterker.

Doel van dit thema
Het doel van dit thema is om kennis te maken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog: wat betekende deze oorlog voor Amsterdam en Nederland? De bronnen werpen een blik op thema's als vluchtelingen, sociale ontwikkelingen, militaire aspecten en het dagelijks leven. Daarnaast vormen de bronnen bij dit thema een kennismaking met en startpunt voor verder onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in de Amsterdamse archieven.

Toon 34 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart