Amsterdam
Bron

Alhoewel er tijdens de Koude Oorlog nooit een rechtstreekse militaire strijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is geweest, waren er wel militaire conflicten tussen communistische en kapitalistische regimes. Zo stonden beide regimes in de Vietnamoorlog (1955-1975) tegenover elkaar. Het was de eerste oorlog die wereldwijd via televisie kon worden gevolgd. De Vietnamoorlog wordt daarom ook 'de eerste televisieoorlog' genoemd. In zowel de Verenigde Staten als Europa leidden deze oorlogsbeelden tot grote protesten. In deze demonstraties verzetten vooral jongeren zich tegen de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam.

Ook in Amsterdam werden verschillende demonstraties tegen de Vietnamoorlog georganiseerd. Zo is op de eerste foto uit 1966 een groep demonstranten te zien met een bord met de tekst: "Stop de bombardementen op Hanoi." Ook werden er door de hele stad protestuitingen tegen de oorlog en anti-Amerikaanse leuzen op muren gekalkt. Op de tweede afbeelding zie je een aantal van deze leuzen op de muren van het Waterlooplein.

Rechthebbende afbeelding 1: Hans Wöhlken

Herkomst

Maker

Hans Wöhlken

Datering

1966

Collectie

Archief van Cor Jaring

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

JARA00008000001_001

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/9233133f-e816-805d-2887-d04c5b988004

Gerelateerde thema's

Koude Oorlog

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen