Amsterdam
Bron

Op deze afbeelding is een pagina te zien uit het 'Memorieboekje van de zieken, doden, ingekomen en uitgegane personen.' Dit memorieboekje is afkomstig uit het archief van het Sint-Pietersgasthuis en het Onze Lieve Vrouwegasthuis.

Aanvankelijk waren gasthuizen opgericht om reizigers onderdak te bieden. In de loop der tijd werden ook steeds meer zieke en hulpbehoevende Amsterdammers opgevangen. Hierdoor werden de gasthuizen een soort ziekenhuizen voor de armere stadsbevolking. Rijke Amsterdammers konden namelijk zorg aan huis betalen. In de gasthuizen konden de patiënten alleen worden verzorgd. Zij konden hier niet aan hun klachten worden behandeld of genezen worden.

Dit achttiende-eeuwse memorieboekje biedt een overzicht van de zieken en doden uit het Sint-Pietersgasthuis en het Onze Lieve Vrouwegasthuis. In de laatste kolom staan de 'stadsdoden' vermeld. Dit was het aantal mensen dat in de rest van Amsterdam was overleden. Zo waren er 279 doden op 22 september 1781. Vanwege onder meer malaria en de warme zomer overleden er veel mensen.

Herkomst

Datering

1781

Collectie

342-1270; Inventaris van het Archief van de Gasthuizen

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

A00613000015

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/342/7.1.1.3.9/start/10/limit/10/highlight/5

Trefwoorden

Armoede Zorg
Alle bronnen