Amsterdam
Bron

Vanaf omstreeks 1530 was het voor Amsterdammers mogelijk om poorter te worden. Er bestond destijds namelijk een onderscheid tussen inwoners en poorters. Als poorter bezat iemand meer rechten en privileges dan Amsterdammers die geen poorterschap hadden. Zo konden zij bestuurlijke functies bekleden en waren zij vrijgesteld van het betalen van tol binnen Holland en enkele gebieden hierbuiten. Daarnaast konden zij lid worden van een gilde. Dit was destijds een voorwaarde voor het uitoefenen van de meeste beroepen, zoals ambachtslieden en koopmannen. 

Poorter werd je door geboorte, huwelijk of door betaling als je afkomstig was van buiten Amsterdam. Bij de inschrijving kreeg de poorter een bewijs, waarmee hij kon aantonen dat hij een poorter van de stad was. Op de eerste afbeelding is een voorbeeld van zo’n poorterbriefje te zien. Daarnaast werden alle poorters van de stad ingeschreven in zogenoemde poorterboeken, zoals te zien is op de tweede afbeelding.

Herkomst

Datering

12-11-1778

Collectie

200-62; Archief van het Weeshuis en Oudemannen- en -vrouwenhuis der Evangelisch-Lutherse Gemeente

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

A20123000096

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/200/1.1.2.2.1.8.8/start/90/limit/10/highlight/6

Alle bronnen