Amsterdam
Bron

In 1795 brak in Nederland de Bataafse Revolutie uit. Deze revolutie was in gang gezet door ontevreden Nederlandse burgers. Hierbij werden zij ondersteund door een Frans leger. Zo trokken in de vroege ochtend van 19 januari 1795 Franse troepen Amsterdam binnen, zoals afgebeeld op de eerste prent. Zij wilden hier de geest van de Franse Revolutie, 'vrijheid, gelijkheid en broederschap', vestigen. Samen met de groep ontevreden Nederlanders verjoegen zij de zittende machthebbers, de stadhouder en de regenten. Daarnaast richtten zij een nieuwe republiek op, de Bataafse Republiek.

Op diverse plekken in het land werden vrijheidsbomen gepland om het bondgenootschap met de Fransen te vieren. Zo stond er ook op de Dam een vrijheidsboom. Het plein werd destijds zelfs omgedoopt tot het 'Revolutieplein.' Op 19 juni 1795 werd hier een volksfeest gehouden, waarbij de hernieuwing van de alliantie met Frankrijk werd gevierd. Op de tweede prent is deze gebeurtenis weergegeven. Fransen dansten hierbij hand in hand met Amsterdammers. Ook de leus 'vrijheid, gelijkheid, broederschap' is op de prent ingetekend.

Met de komst van de Fransen in 1795 kwam er een einde aan de periode van regentenmacht. Daarnaast kreeg Nederland tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) voor het eerst een grondwet, de Staatsregeling van 1798. Dit document wordt ook wel beschouwd als de 'oergrondwet.' Ook kwam er een vertegenwoordigende democratie. Zodoende werd met de Bataafse Revolutie de basis gelegd voor de ontwikkeling van de moderne Nederlandse politiek.

Herkomst

Maker

Jacob Cats (1741-1799)

Datering

1796

Collectie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en prenten

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

010097000009

Link

https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/a0ee01fb-7966-2aca-4fa1-eafdb636dcae

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen