Amsterdam
Bron

Vanaf de Middeleeuwen hadden verschillende kerkgenootschappen hun eigen armenzorg. De vorm en de frequentie van deze steun werd bijgehouden op een speciaal briefje, het zogenoemde bedeelbriefje.

Op deze afbeelding is het bedeelbriefje van Helena Beunings uit december 1805 te zien. Helena Beunings behoorde tot de lutherse kerk en met dit briefje kwam ze in aanmerking voor de armenzorg van deze kerk. In het schema onderaan het bedeelbriefje is aangegeven in welke weken Helena steun van de kerk had ontvangen. Zij ontving haar steun in de vorm van broden.

Bovendien is op het bedeelbriefje ook een waarschuwing geplaatst. Hierin staat dat als er zou worden ontdekt dat iemand die armenzorg van de kerk ontvangt 'zig onordentelyk gedraagt' of het formulier aan iemand anders geeft, diegene 'voor eenigen Tyd, of voor altoos van de Bediening ontzet, en in het Armen Boek afgeschreeven worden.'

Herkomst

Datering

23-12-1805

Collectie

200-62; Archief van het Weeshuis en Oudemannen- en -vrouwenhuis der Evangelisch-Lutherse Gemeente

Organisatie

Stadsarchief Amsterdam

Nummer

A20123000324

Link

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/200/1.1.2.2.1.8.8/start/320/limit/10/highlight/4

Alle bronnen